+90 530 763 09 70
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ansys LS-DYNA

31 Ocak 2021
885 kez görüntülendi
Ansys LS-DYNA

Ansys LS-DYNA, malzemelerin kısa süreli şiddetli yüklemelere tepkisini simüle edebilen, en yaygın kullanılan açık simülasyon programıdır. Pek çok unsuru, iletişim formülasyonları, malzeme modelleri ve diğer kontroller, problemin tüm detayları üzerinde kontrol ile karmaşık modelleri simüle etmek için kullanılabilir. Ansys hakkında daha fazla detaylı bilgi isterseniz ‘Ansys Nedir?‘ makalemizi okuyabilirsiniz.

Ansys LS-DYNA, açık çözücüsünü kullanarak aşırı deformasyon sorunlarını simüle etmek için çok çeşitli yeteneklere sahiptir. Mühendisler, malzeme arızası içeren simülasyonların üstesinden gelebilir ve arızanın bir parça veya sistem aracılığıyla nasıl ilerlediğine bakabilir. Birbirleriyle etkileşime giren büyük miktarda parça veya yüzey içeren modeller de kolaylıkla işlenir ve karmaşık davranışlar arasında geçen etkileşimler ve yükler doğru bir şekilde modellenir. Daha yüksek sayıda CPU çekirdeğine sahip bilgisayarların kullanılması çözüm sürelerini önemli ölçüde azaltabilir.

Ansys LS-DYNA Uygulamaları

LS-DYNA bir çok mühendislik alanında uygulama bulmaktadır. Farklı disiplinlerde çözüm sağlayan yazılım ile artık ileri simülasyon teknolojileri yapmak mümkün. Satın almak için bizi arayın.

Ansys LS-DYNA ile Otomotiv Çarpışma Simülasyonu ve Analizi

Ansys LS-DYNA, dünyanın önde gelen otomotiv OEM’lerinin% 80’inden fazlası için birincil çarpışma simülasyonu ve analiz aracıdır ve kod, 1. kademe tedarikçilerin tahmini% 90’ı tarafından kullanılmaktadır. Endüstrinin konseptten gerçeğe uzanan bir yıllık yeni hedefi ile çarpışma simülasyonu her zamankinden daha önemli.

Bu tür analizler çok çeşitli karmaşık fiziksel olayları kapsar ve LS-DYNA, bu olayları kopyalamak için çok çeşitli özellik ve yeteneklerle donatılmıştır. Kaza simülasyonlarında kullanılmak üzere geniş bir kukla ve bariyer modeli koleksiyonu geliştirmek için büyük çaba harcanmıştır. Bu modeller fiziksel test sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir ve LS-DYNA’yı satın aldığınızda ücretsizdir.

Otomotiv endüstrisi için kritik olan bir diğer LS-DYNA gücü, kodun MPP sürümünün ölçeklenebilirliğidir. Tek bir çökme simülasyonu çalışması için yüzlerce (hatta binlerce) CPU kullanma yeteneği sayesinde, bir zamanlar günler süren ayrıntılı çökme analizleri artık birkaç saat içinde kolayca döndürülebilir.

Ansys LS-DYNA İle Havacılık Simülasyonu ve Analizi

Ansys LS-DYNA, havacılık endüstrisi tarafından kuş çarpmalarını, jet motoru kanadı muhafazasını ve yapısal arıza analizini simüle etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Havacılık simülasyon uygulamaları şunları içerir:7

  • Kanat muhafazası
  • Kuş çarpması (ön cam ve motor kanadı)
  • Başarısızlık analizi

Zemin Yapısı Etkileşim Simülasyonu ve Analizi

Beton barajlar, nükleer santraller, yüksek binalar ve köprüler, deprem uyarımından kaynaklanan titreşimlere maruz kalırlar. Onları destekleyen toprağın veya kayanın hareketini etkileyecek kadar büyüktür. Bu da yapının hareketini daha da etkiler. Depreme dayanıklı yapıların tasarlanması ve mevcut yapıların deprem güvenliğinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bunun için yapı ile zemin arasındaki bu etkileşimin doğru bir şekilde modellenmesi gerekmektedir.

LS-DYNA’nın zemin-yapı etkileşim analizi için yeni yöntemi, deprem kuvvetlerini verimli, rasyonel bir şekilde uygular. Ve bir depremi karakterize eden bir serbest alan yer hareketi göz önüne alınır. Sınırlı olmayan alanı düşük hesaplama maliyetiyle doğru bir şekilde modeller. Deprem kuvvetlerini zemin-yapı etkileşim modeline dahil etmek için etkili sismik girdi yöntemini kullanır. Sadece zemin-yapı etkileşim arayüzüne serbest alan yer hareketini kullanır. Eski deprem yöntemlerinden farklı olarak derinliğe kadar herhangi bir ters evrişim gerektirmez. Sınırsız alan, klasik Lysmer dashpot sınırlarından sadece hafif bir maliyet artışı olur. Bunula dışarıya doğru yayılan dalgaları neredeyse mükemmel şekilde emen mükemmel uyumlu katmanlar kullanılarak modellenmiştir.

Sac Metal Şekillendirme Simülasyonu ve Analizi

LS-DYNA’nın en yaygın kullanılan uygulamalarından biri sac metal şekillendirmedir. LS-DYNA, başarısız olup olmayacağını belirlemek gerekir. Bunun için metalin yaşadığı gerilmeleri ve deformasyonları doğru bir şekilde tahmin eder. Ayrıca, hassaslığı artırmak ve zamandan tasarruf etmek gerekir. Sac metal şekillendirme analizi sırasında ağın gerektiği şekilde rafine edilmesini ve adaptif yeniden ağ oluşturmayı destekler.

Sac metal şekillendirme uygulamaları şunları içerir:

  • Metal damgalama
  • Hidroforming
  • Dövme
  • Derin çizim
  • Çok aşamalı süreçler

Sıkıştırılamaz Akışkan Akışı ve Katı Etkileşimi

Sıkıştırılamaz akış çözücü, akışkanlar mekaniğine uygulanan en gelişmiş sonlu eleman teknolojisine dayanmaktadır. Katı mekanik çözücü ile tamamen birleştirilmiştir. Bu bağlantı, FSI zayıf olduğunda açık bir teknik yoluyla olur. FSI bağlantısı güçlü olduğunda örtük bir bağlantı kullanarak sağlam sıvı-katı etkileşim (FSI) analizine izin verir.

LS-DYNA ayrıca bir seviye seti arayüzü izleme tekniği kullanır. Modellemeyi içeren iki fazlı bir akış özelliğine sahiptir. Temel türbülans modelleri de desteklenmektedir. Bu çözücü, sıvı alanını girdi olarak sınırlayan güzel yüzey ağlarını alan yeni bir hacim ağı kullanır. Ek olarak, sıkıştırılamaz akışın ilerlemesi sırasında, çözüm otomatik olarak uyarlanabilir bir şekilde yeniden meshlenir. Mesher ayrıca, akışkan duvarların yakınında kesme gerilmeleri hesaplanacağı zaman modelin çok önemli bir parçası haline gelen anizotropik sınır tabakası ağları oluşturur.

Sıkıştırılabilir Sıvılar ve Şok Dalgaları

Koruma elemanı / çözüm elemanı (CESE) çözücüdür. Koruma yasaları için yeni bir sayısal çerçeveye sahip sıkıştırılabilir bir akışkan akış çözücüdür. Uzay ve zamanın birleşik bir şekilde işlenmesi gerekir. Koruma öğelerinin (CE) ve çözüm öğelerinin (SE) tanıtılması olur. Bir Riemann çözücü kullanmadan yeni bir şok yakalama stratejisi dahil olmak üzere pek çok geleneksel olmayan özelliğe sahiptir.

Bugüne kadar bu yöntem, patlama dalgaları, şok / akustik dalga etkileşimi, kavitasyonlu akışlar ve kimyasal reaksiyon akışları gibi birçok farklı akış problemini çözmek için kullanılmıştır. LS-DYNA, gömülü (veya batırılmış) sınır yaklaşımı veya hareketli (veya uydurma) örgü yaklaşımı ile akışkan yapı etkileşim sorunlarını çözmek için genişletilmiştir.

Elektromanyetik Alanlar

Elektromanyetizma (EM) yazılımı, girdap akımı (indüksiyon-difüzyon) yaklaşımında Maxwell denklemlerini çözer. Bu, elektromanyetik dalgaların havada (veya vakumda) yayılmasının anlık olarak kabul edilebileceği durumlar için uygundur. Bu nedenle dalga yayılımı çözülmez. Ana uygulamalar manyetik metal şekillendirme, kaynak ve indüklenmiş ısıtmadır.

EM yazılım modülü, elektrik akımını katı iletkenlere sokar. İlgili manyetik alanı, elektrik alanını ve indüklenen akımları hesaplar. EM çözücü, yapısal mekanik çözücü Lorentz kuvvetleri, mekanik hareket denklemlerine eklenir. Yapısal termal çözücü (omik ısıtma, ekstra bir ısı kaynağı olarak termal çözücüye eklenir) ile birleştirilir. Elektromanyetik alanlar, iletkenler için bir sonlu eleman yöntemi ile çözülür. Ve çevreleyen hava / yalıtıcılar için bir sınır elemanı yöntemi kullanılarak çözülür. Bu da bir hava ağını gereksiz kılar.

Ansys LS-DYNA Yetenekleri

LS-DYNA sahip olduğu mükemmel yetenekler ile firmanızın ar-ge çalışmalarında size destek olmaktadır. İşte mükemmel yetenekler;

Doğrusal Olmayan Yapısal Analiz

Ansys LS-DYNA, darbelere maruz kalan eklemleri ve artikülasyonları içeren mekanizmaların simülasyonlarını gerçekleştirebilir (ister düşmelerden ister çarpışmalardan). Eklemleri ve kinematik bağlantıları kullanabilir ve modeldeki tüm bileşenler arasındaki etkileşimleri kolayca ve otomatik olarak hesaba katmak için çok çeşitli temas formülasyonları sunar. Bu, LS-DYNA’nın hızlı ve verimli açık çözücü şemasıyla birleştirildiğinde, örtük FEA yöntemleri kullanılarak çözülemeyen durumları incelemek için size rakipsiz simülasyon yetenekleri sunar.

Özel LS-DYNA HPC lisansı sunar, böylece daha hızlı dönüş süreleri için modellerinizi birden çok çekirdek veya makineye dağıtabilirsiniz.

ANSYS LS-DYNA
Ansys LS-DYNA Non-Lineer Analiz

Workbench Entegrasyonu

Her düzeyde deneyime sahip mühendislerin simülasyonları gerçekleştirmesini kolaylaştırır. Çözücüyü Workbench ortamına entegre eder ve bu nedenle standart bir Ansys Mechanical iş akışının tüm avantajlarını elde eder. Artık ürünü kullanmak için yeni bir ara yüz öğrenmenize gerek yok ve bunun yerine kısa bir geri dönüş süresi içinde doğru sonuçlar üretmeye odaklanabilirsiniz.

Ansys Workbench LS-DYNA, standart LS-DYNA çözücünün gücünü Ansys Mechanical ortamında bulunan ön işleme ve son işleme araçlarıyla birleştirir. Bu, aynı zamanda Ansys SpaceClaim Direct Modeler geometri aracı, Ansys Parameter Manager ve tasarım keşif yazılımı ile entegre olduğu anlamına gelir. Böylece CAD geometrisi üzerinde, açık analizler için gerekli standartlara kadar temizlenebilen eksiksiz parametrik çalışmalar yapabilirsiniz.

Ansys Workbench LS-DYNA Entegrasyonu
Ansys Workbench Entegrasyonu

Eleman ve Kontak Kombinasyonları

Ansys LS-Dyna, katılarda, kabuklarda ve kirişlerde çok çeşitli düşük ve yüksek sıralı element formülasyonları sunar. Bunlar, Ansys Mechanical arabirimi aracılığıyla parça başına uygulanabilir. Böylece yüksek kaliteli öğeleri yalnızca gerekli oldukları alanlara yerleştirebilirsiniz.

LS-DYNA’nın geniş temas seçenekleri yelpazesi, kiriş kesitlerini ve kabuk kalınlıklarını hesaba katarken katılar, kabuklar ve kirişler arasında otomatik temas algılama sağlar. Temas, ayrı parçalar arasında, parçalar içinde ve ayrı elemanlar içinde tespit edilebilir, böylece model genelinde basit ve sağlam temas oluşabilir.

Ansys LS-DYNA kapasitesi
Ansys LS-DYNA Eleman ve Kontak

Ansys LS-DYNA Satın Alın ve Güçlü Yapısı Ar-Ge Yeteneklerinizi Arttırın

Yazılım ürünleri arasında önemli bir program olan Ansys LS-DYNA ile artık ürünlerinizin ileri simülasyonlarını gerçekleştirmeniz mümkün. Marsis, Ansys ürünleri satış, teknik destek ve eğitim bayisidir. Hizmet ve ürün satın almak için bizi arayın.

ETİKETLER
,

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?